Belastingen & Administratie Rashedy

Aangiften/jaarrekening/advies/toeslagen

Particulieren:

- Toeslagen verzorgen;
- Verzorgen voorlopige teruggaaf;
- Aanslagen controleren/ bezwaarschriften schrijven;
- Aangifte inkomstenbelasting;
- Aangifte schenkbelasting;
- Aangifte erfbelasting

Ondernemers:

- Aangifte omzetbelasting;

- Aangifte inkomstenbelasting;

- Aangifte dividend- en vennootschapsbelasting;

- Opstellen jaarrekening en tussentijdse rapportages;

- Fiscaal advies;

- Bijstand bij de door u zelf verwerkte administratie;

- Startersbegeleiding